BESVÄRJELSESAMLING

Antimagi

 • Snabb
 • Varaktighet 2 S
 • Effekt: sfär med radien 1 m
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen skapar en magisk sköld med radien 1 m omkring målet för besvärjelsen. Allt som ryms inom sfären skyddas mot magi. Delar av föremål eller varelser som inte får plats inom sfären är inte skyddad. Skölden har i grundutförande motståndsvärde 15. Motståndsvärdet (aktiv) ställs mot den attackerande magikerns PSY på motståndstabellen. Står skölden mot den inkommande magin studsar magin tillbaka och drabbar den som aktiverade besvärjelsen. Besvärjelser som har effekter som går att stå emot med PSY-slag slås som vanligt om magin går igenom skyddet.

Effektgrader

 • Öka motståndsvärdet +1
 • Öka varaktighet 10 min
 • Öka radie 1 m
 • Öka räckvidden 10 m

Animera Död

 • Medelsnabb
 • Varaktighet: 1 h
 • Räckvidd: 10 m
 • Effekt: Ett humanoid lik

Välj en hög med ben eller ett lik av en humanoid varelse inom räckvidden, besvärjelsen ger ett sken av liv till kvarlevorna och väcker den som en vandöd. Antingen ett skelett eller en gengångare. Du kan på din tur Ge Order till ett eller alla vandöda du har väckt på detta sätt och som är inom 20 m. De fortsätter utföra din order tills den är klar. Din order kan vara allt från vakta en plats till att attackera en motståndare. Ifall du inte ger en order så kommer den vara passiv och bara försvara sig ifall attackerad. Du kan kasta besvärjelsen igen för att behålla kontrollen över upp till 4 vandöda.

Effektgrader

 • Öka varaktighet 1 h

Amerias Vålnad

 • Medelsnabb
 • Varaktighet: 1 min
 • Räckvidd: 10 m
 • Effekt: -

En hästliknande varelse som verkar vara gjord av dimma men är solid att sitta på, den har på sig sadel, britt och betsel. Ifall man tar utrustningen längre bort än 1 meter från hästen så försvinner den. Under varaktighet så kan du eller någon du väljer rida hästen, hästen använder en vanlig ridhäst attribut och färdigheter men kan röra sig med en hastighet på 30 m kan röra sig 15 km på en timme eller 20 km i snabb fart. Efter varaktighet är slut så försvinner den under 1 minut. Besvärjelsen slutar ifall du väljer att avsluta den eller ifall den tar någon form av skada.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 30 min
 • Öka hastigheten med 2 m (upp till max 40 m)

Avbild

 • Snabb
 • Varaktighet: 10 min
 • Effekt: Kub med sidorna 40 cm
 • Räckvidd: 20 m

Besvärjelsen skapar en avbild av ett föremål eller varelse som får plats inom en kuben under 10 minuter. För att skapa en perfekt detaljerad avbild av ett föremål eller varelse måste magikern hålla i originalet. Men det går att skapa en avbild utifrån minnet. Det är helt upp till spelledaren att avgöra hur stor chans en person har att genomskåda avbilden som en falsk utifrån hur väl hen känner till originalet och huruvida det är en perfekt kopia eller inte. Magikern kan placera avbilden inom en radie av 20 m med sig själv som centrum, men måste se vart den ska placeras. Avbilden är enbart visuell och kan därför inte höras, luktade, smakas eller beröras. I grundutförandet är avbilden helt stilla.

Effektgrader

 • Öka varaktighet 10 min
 • Öka sidorna med 40 cm
 • Öka radien 20 m
 • Avbilden blir rörligt (förutsatt att magikern ser den hela tiden)

Blixtar

 • Snabb
 • Effekt: Skada 1T6
 • Räckvidd: 9 m

Kommer blixtar från magikerns båda händer som träffar ett mål och gör 2T6 skada, ifall ett mål är inom 5 m så hoppar blixten ditt och gör 1T6 mindre skada, blixtarna hoppar vidare tills de inte gör någon skada. Rustning skyddar inte.

Effektgrader

 • 10 m räckvidd
 • 1T6 Skada (högst 3T6 extra)

Dimensional Utvisning

 • Långsam

 • Varaktighet: 1 min

 • Effekt: En varelse

 • Räckvidd: 20 m

Besvärjelsen försöker skicka en varelse som du kan se inom räckvidden till en annan dimension. Varelsen måste lyckas med ett PSY mot PSY på motståndstabellen eller bli utvisad. Ifall varelsen hör hemma i samma dimension som ni är i så blir den utvisad till en harmlös dimension, när den är där så är den medvetslös. Varelsen stannar där tills varaktighet löper ut, när tiden löpt ut så kommer varelsen tillbaka till dimensionen.

Ifall varelsen hör hemma i en annan dimension än denna så blir varelsen utvisad till sin hem dimension och stannar kvar även efter varaktighet har löpt ut.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 1 min
 • Öka antal mål med 1 (max 3 mål)
 • Öka Magikerns motstånd med 1 på tabellen

Dimma

 • Långsam
 • Varaktighet: 1 timme
 • Effekt: 50 m2
 • Räckvidd: 50 m

Besvärjelsen framkallar en dimbank som täcker en stor yta av 50 m2. Dimman är så tjock att den halverar sikten.

Effektgrader

 • Halvera sikten igen
 • Öka varaktighet med 1 timme
 • Öka storleken med 20 m2
 • Öka räckvidden med 50 m

Dödshand

 • Snabb
 • Effekt: Skada 2T6
 • Räckvidd: beröring

Magikern suger livet ur sitt mål genom att lägga sin hand på det målet tar 2T6 skada magikern får halva (avrundat uppåt) av skadan tillbaka som kroppspoäng. Rustnings skydd halveras.

Effektgrader

 • 5 m räckvidd
 • 1T3 Skada (högst 4T3 extra)

Eldkast

 • Snabb
 • Effekt: Skada 1T6
 • Räckvidd: 15 m

Magikern slungar en sfär av eld mot ett mål som exploderar i en 3 m radie och gör 1T6 skada. Rustnings skydd halveras.

Effektgrader

 • 10 m räckvidd
 • 2 m radie
 • 1T6 Skada (högst 3T6 extra)

Frostsfär

 • Snabb
 • Effekt: Skada 1T6
 • Räckvidd: 15 m

Magikern slungar en sfär av Frost mot ett mål och gör 1T6 skada. Rustning skyddar inte.

Effektgrader

 • 10 m räckvidd
 • 2 m radie
 • 1T6 Skada (högst 3T6 extra)

Förstå Språk

 • Medelsnabb
 • Varaktighet: 30 min
 • Effect: Spec.
 • Räckvidd: -

Besvärjelsen gör det möjligt att förstå det bokstavliga som säg i vilket pratade språk som du hör. Du förstår också nerskrivna texter som inte här skrivna i kod, du måste röra texten som du försöker läsa för att förstå den.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 30 min

Förtrolla Föremål

 • Snabb
 • Varaktighet: 10 SR
 • Effect: Spec.
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen förbättrar eller försämrar ett föremål. Förtrollningen kan antingen öka/minska bärarens CL med -5 vid färdighetsslag då hen använder föremålet eller öka/sänka ett vapens skada med +1.

Effektgrader

 • Öka/minska CL med 5
 • Öka/minska skadan med 1
 • Öka varaktighet med 10 SR

Förändra Föremål

 • Medelsnabb
 • Varaktighet: 10 min
 • Räckvidd: beröring
 • Effekt: 10 dm3

Besvärjelsen förvandlar ett föremål vars storlek är 10dm3 till valfri form och material. Föremålet formas helt efter magikerns tankar och stannar i detta läge under varaktighet. Enda sättet för någon att se att föremålet inte har sin rätta form är genom besvärjelsen Syn.

Effektgrader

 • Öka varaktighet 10 min
 • Öka volym med 10 dm3

Förändra Minne

 • Långsam
 • Varaktighet: 1 min
 • Räckvidd: beröring
 • Effekt: En varelse

Du försöker ändra en varelses minne, för att inte få sitt minne ändrat så måste offret lyckas med ett PSY mot PSY motståndsslag. Ifall varelsen misslyckas så blir den oförmögen att handa under varaktighet. Under denna tiden så kan du ändra på någon som har hänt varelsen inom 12 h och som inte varade mer än 10 minuter. Du kan helt ta bort ett det, modifiera det, eller göra ett helt nytt minne i dess ställe. Du måste prata med målet för att kunna förändra minnet så den måste kunna förstå ditt språk. Eventuella luckor i minet som detta kan skapa fyller den själv in (till en viss grad). Ifall minnet går emot varelsens natur eller på något annat sätt inte stämmer överens med hur den skulle agera i vanliga fall så kommer varelsen tro att det var en dröm eller liknande. Besvärjelsen har nivåer som bestämmer hur lång tid det tar för minnet att gå tillbaka.

Tid Nivå
30 min Grundutförande
3 h + 1
12 h + 2
24 + 3
Permanent + 4

Effektgrader

 • Öka tiden som man kan öka minnet under med 3 h
 • Öka tiden som minnet varade med 2 minuter
 • Öka nivån på besvärjelsen med 1

Genomskinlig

 • Medelsnabb
 • Varaktighet: 10 min
 • Räckvidd: beröring
 • Effekt: 0,5 dm3 (en liten människa)

Besvärjelsen gör föremål eller varelser genomskinliga. Besvärjelser grundutförande gör föremålet semi-transparent vilket halverar chansen att upptäcka föremålet (CL/2). För att föremål ska bli helt osynligt krävs två extra effekt grader. En nivå medför CL/4 medan den andra nivån gör målet för besvärjelsen helt genomskinlig.För varelser som rör sig snabbt, strider, springer o.s.v. ökar chansen för den som vill upptäcka dem. Varelser med tredje nivåns genomskinlighet får under rörelsen den andra nivåns effekt, en varelse med andra nivåns transparens får rörelse den första nivåns effekt, medan varelser med första nivåns effekt blir helt synliga under rörelsen.

Effektgrader

 • Öka transparensen 1 grad
 • Öka varaktighet med 10 min
 • Öka affekterad volym med 0,5 m3

Hamnskifte

 • Snabb
 • Varaktighet: 1h
 • Effekt: Spec.
 • Räckvidd: -

Du kan anta formen av ett djur som du har någon form av relation till, det är upp till SL att bedöma vilka djur som är lämpligt här är några förslag: bergskatt, björn, bäver, hund, häst, ko, mula, panda, panter, ponnyhäst, ren, rådjur, råtta, rödpanda, utter, varg, vessla, vildsvin eller älg. SL bör tänka på att djur som flyger och simmar är kanske inte lämpliga som djur för en ny karaktär.

Varje Hamnskifte besvärjelse är unik och är bunden till ett djur, ifall du vill kunna byta hamn till två olika djur så måste du kunna två versioner av besvärjelsen. En Magiker kan lära sig flera versioner av besvärjelsen på normalt vis. Man kan endast kasta Hamnskifte två gånger per dag. Efter det så behöver du 8h villa.

Följande regler gäller när du har skiftat hamn.

 • Dina grundegenskaper blir djurets förutom Psyke, Intelligens och Karisma, men du behåller din personlighet och allt som definierar din person. Du har också kvar dina värden i färdigheter ifall djurets inte är högre.

 • Du får djurets kroppspoäng när du skiftar hamn. När du skiftar tillbaka så får du de värdena du hade innan du skiftade. Ifall du går ner på 0 kroppspoäng när du är transformerad så går du tillbaka till din vanliga form. Alla skada som är över 0 får din vanliga form. Ifall du tar 12 skada men du i din andra hamn har endast 10 kvar så kommer du ta 2 skada på din vanliga hamn också.

 • Du kan inte använda dig av Magi, prata eller göra någon som hindras av din nya form.

 • Du väljer ifall din utrustning faller till marken, blir buren av djuret (ifall möjlig, SL bestämmer) eller sammanfogas med din nya form, din utrustning ändrar inte form för att passa din nya hamn. Utrustning som är buren funkar som normalt ifall möjligt. Utrustning som sammanfogas med formen har ingen effekt eller verkan i din nya hamn.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 1 h
 • Sänk viloperioden med 1 h

Hela

 • Medelsnabb
 • Varaktighet: -
 • Effekt: Läker 1T6 skadepoäng
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen läker 1T6 skadepoäng. Besvärjelsen har även läkande effekt på skador från drunkning, men har ingen effekt på sjukdomar eller förgiftningar.

Effektgrader

 • Öka läkandet med +1T6

Kontra Besvärjelse

 • Snabb
 • Varaktighet: -
 • Effekt: 1 person
 • Räckvidd: 9 m

Du försöker att stoppa en varelse som är mitt i att kasta en besvärjelse. Ifall varelsen kastar en besvärjelse så måste han slå ett motståndsslag PSY mot PSY för att kunna fortsätta kasta.

Effektgrader

 • Öka räckvidden med 5 m

Kyla och Värme

 • Medelsnabb
 • Varaktighet: 10 min
 • Effekt: Sfär med radien 3 m
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen gör att magikern kan värma eller kyla en sfär kring ett föremål eller

varelse med±10 Celsius. Magikern kan välja hur varm eller kallt området ska bli. Skulle värmen läggas på ett föremål eller varelse som besvärjats med kyla eller tvärtom måste magikern som lägger den senare besvärjelsen övervinna den första magikern med ett slag på motståndstabellen, PSY mot PSY.

Effektgrader

 • Minska motståndet med -1
 • Öka räckvidden med 10 m
 • Öka radien med 5 m

Ljus och Mörker

 • Snabb
 • Varaktighet 10 min
 • Effekt: Sfär med radien 3 m
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen fyller en sfär med ljus eller mörker kring ett föremål eller varelse. Magikern kan välja hur ljust eller mörkt området ska bli. Som ljusast blir det som dagsljus, och som mörkast blir det som mörkret i en stängd grotta.

Effektgrader

 • Minska motståndet med -1
 • Öka räckvidden med 10 m (beröring ej nödvändig)
 • Öka varaktighet med 30 min
 • Öka radien med 5 meter

Lyft

 • Medelsnabb
 • Varaktighet 10 min
 • Effekt: 20 kg
 • Räckvidd: 10 m

Besvärjelsen gör att magikern kan lyfta ett 20kg tungt föremål, genom att koncentrera sig på det. Magikern måste hela tiden se föremålet, vilket hen kan förflytta med sin vilja i en hastighet av 5 m/SR. Magikern kan lägga besvärjelsen på sig själv och därmed förflytta sig genom luften. Läggs besvärjelsen på en ovillig varelse måste magikern övervinna offrets PSY med sin på motståndstabellen. Besvärjelsen kan också läggas för att stoppa ett fallande föremål/varelse. Det är upp till spelledaren att avgöra effekten av besvärjelsen om den läggs på ett föremål som väger mer än den högsta vikt magin kan påverka.

Effektgrader

 • Öka affekterad vikt med 20 kg
 • Öka förflyttningen med 1 m/SR
 • Öka varaktighet 10 min
 • Öka räckvidden 20 m

Låga

 • Långsam
 • Varaktighet 3 SR
 • Effekt: 1 dm hög låga
 • Räckvidd: -

Besvärjelsen skapar en decimeter hög låga som flammar upp ur handen, utan att skada handen. Hastiga handrörelser medför att lågan släcks, varför magikern måste vara försiktig. Lågan kan användas för att antända brännbara material. Vid längre varaktighet kan den också fungera som en fackla.

Effektgrader

 • Öka storleken på lågan med 1 dm
 • Öka varaktighet med 10 min

Läderhud

 • Snabb
 • Varaktighet 5 SR
 • Effekt: naturligt skydd RV 1
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen förändrar huden hos en varelse så att huden blir tjock och hård. Läderhuden ger ett naturligt skydd på RV1.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 5 SR
 • Öka hudens tjocklek och öka RV med +1 (max RV 3)

Passera Sten

 • Långsam
 • Varaktighet 10 SR
 • Effekt: 1 person
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen gör det möjligt att förflytta sig med en hastighet av en fjärdedel av sin normal förflyttning genom solid sten. Besvärjelsen fungerar lika bra genom jord.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 10 SR
 • Öka hastigheten till förflyttning/2
 • Affektera en varelse till

Regenerera

 • Långsam
 • Varaktighet -
 • Effekt: Spec.
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen läker skadad kroppsdel och reducerar eventuell minus modifikation med 5%. Skulle besvärjelsen läggas på en varelse som har -10% på grund av kritiska skador sänks minus modifikationen till -5% efter en lyckad regenerera. Besvärjelsen kan också få avhuggna eller amputerade kroppsdelar att växa ut. I grundutförande av besvärjelsen återställs en tiondel (1/10) av kroppsdelen. Läggs besvärjelsen på en varelse som till exempel fått halva sitt ben avhugget (1/2 = 5/10 = fem tiondelar) gör den efter en lyckad besvärjelse se hur en tiondel växer ut (nu 6/10 = sex tiondelar).

Effektgrader

 • Minska minus modifikation 5%
 • Regenerera ytterligare 1/10 (en tiondel till)

Reinkarnation

 • Långsam
 • Varaktighet: -
 • Effekt: 1 person
 • Räckvidd: beröring

Du rör en död humanoid. Ifall humanoiden inte har varit död längre än 10 dagar så formar besvärjelsen en ny vuxen kropp som själen binda sig till, ifall själen är fri och villig så har besvärjelsen 50% chans att binda själen till kroppen. Ifall själen inte blir bunden så skingras kroppen och försvinner. Kroppen som besvärjelsen formar är slumpmässig slå en T6 för att avgöra ras.

Reinkarnation
1T10 Ras
1 Alv
2 Anka
3 Dvärg
4 Halvlängdsfolk
5 Människa
6 Vargfolk

Den reinkarnerade minns sitt förra liv och erfarenheter. Hen har alla färdigheter och dylikt kvar förutom eventuella färdigheter som är bunden till rasen. Besvärjelsen är väldigt krävande att kasta och kräver att magikern vilar i 10 dagar innan hen kan kasta besvärjelser igen.

Effektgrader

 • Öka chansen att binda själen med 10%
 • Öka tiden innan död med 10 dagar
 • Sänk Magikerns viloperiod med 3 dagar.
 • Sänk varelsens minus till CL med 10%

Rena varelse

 • Långsam
 • Varaktighet -
 • Effekt: Läka 2T6
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen läker 2T6 skador uppkomna från sjukdomar eller gifter (ej fysiska skador). Läkningen kan fördelas hur som helst på den skadade varelsens kropp. Besvärjelsen har ingen effekt på fysiska skador eller drunkningsoffer.

Effektgrader

 • Öka läkandet med +1T6

Skarp sikt och Blindhet

 • Snabb
 • Varaktighet: 5 min
 • Effekt: Spec.
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen ökar tillfälligt synen hos den förtrollade under varaktighet. Den som förtrollas ser plötsligt allt mycket Klarare och skarpare. Detaljer som varelsen tidigare inte sett är genast mycket tydligare. Den förtrollade ser dubbelt så långt som normalt och rar +20 på alla tärningsslag där synen är en betydande faktor för att lyckas. Besvärjelsen kan också läggas med negativ effekt vilket betyder att den förhäxade i stället ser hälften så långt som normalt och får -20 på alla tärningsslag som har med synen att göra. Offret kan stå mot besvärjelsen genom att lyckas med ett motståndsslag, PSYx3.

Effektgrader

 • Öka räckvidden med 1 m (beröring ej nödvändig)
 • Förbättra sikten och få +10 extra på tärningsslagen som har med sikt att göra.
 • Minska sikten hos offret som rar -10 extra på tärningsslag som har med sikt att göra (2 av denna effektgrad gör offret blint under varaktighet).
 • Öka varaktighet med 10 min
 • Försvåra offrets motståndsslag med -10

Skingra

 • Snabb
 • Varaktighet -
 • Effekt: 1 varelse/föremål
 • Räckvidd: 1 m

Besvärjelsen används för att skingra andra besvärjelser som lagts på ett föremål eller en varelse med en varaktighet. För att skingra magin måste magikern övervinna magikern som besvärjt föremålet eller varelsen, PSY mot PSY på motståndstabellen. Har besvärjelsen som skingras lagts med extra effektgrader som höjer motståndsvärdet, ska dessa räknas med vid motståndarlaget

Effektgrader

 • Minska motståndsvärdet med -1
 • Öka räckvidden med 10 m

Spårlös

 • Medelsnabb
 • Varaktighet 1 min
 • Effekt: 1 varelse
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen gör så att den som besvärjelsen aktiveras på kan förflytta sig på vilket underlag som helst utan att lämna några som helst spår. Inte ens lukten av varelsen märks av.

Effektgrader

 • Affektera en extra varelse
 • Öka varaktighet med 10 minuter

Stenform

 • Långsam (3 min)
 • Varaktighet 10 min
 • Effekt: Sfär med radien 2 m
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen förvandlar sten till lera. Besvärjaren kan sedan forma leran med tankens kraft. Besvärjaren har 3 minuter på sig att forma leran. När 3 minuter har passerat får leran återigen stenens karaktär och hårdhet, fast denna gång i den form besvärjaren har gett den. Finns det bara tillräckligt med sten där besvärjelsen läggs kan det nästan verka som om stenen skapats ur tomma intet (det är upp till spelledaren att avgöra om, det finns tillräckligt med sten i området). varaktighet för besvärjelsen är 10 minuter och det är så lång tid som stenen befinner sig i den form som besvärjaren har gett den. Efter att varaktighet för besvärjelsen har gått ut återgår stenen till sin ursprungliga form och plats (tar 3 minuter). Skulle någon eller något befinna sig på eller i stenen då den återgår till sin ursprungliga form är det upp till spelledaren att avgöra vad utgången av detta blir. Befinner sig en person i ett skapat hål eller gång så är risken stor att hen stängs in i stenen, befinner hen sig på en formad trappa är risken stor att hen sugs fast i den besvärjda leran då den förflyttar sig till sin ursprungliga plats.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 30 min
 • Minska tiden att lägga besvärjelsen med 1 min
 • Gör besvärjelsen snabb och stenen formas under 3 SR istället

Stenkast

 • Snabb
 • Effekt: Skada 2T6
 • Räckvidd: 10 m

Magikern skapar ett klot av sten och slungar skickar det mot ett mål som tar 2T6 i skada. Rustningar skyddar normalt.

Effektgrader

 • 5 m räckvidd
 • 1T6 Skada (högst 2T6 extra)

Syn

 • Långsam
 • Varaktighet 5 timmar
 • Effekt 1 föremål
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen ger magikern förmågan att avläsa och förstå vilken eller vilka besvärjelser som lagts på en varelse eller ett föremål. Läs mer om modifikationer för att lyckas med syn under avsnittet Magisk utrustning, vapen och föremål. En lyckad syn avslöjar hur många besvärjelser som varelsen/föremålet har, samt en av dessa besvärjelser och hur hen aktiverar denna (slumpvis vald vid flera). Har föremålet/varelsen flera besvärjelser rar magikern fortsätta slå färdighetsslag för Syn och varje lyckat slag avslöjar en ny besvärjelse. När magikern misslyckats med ett slag för Syn avbryts besvärjelsen och magikern måste lägga en ny Syn för att avslöja varelsens/föremålets resterande besvärjelser.

Effektgrader

 • Minska tiden det tar att lägga Syn med 30 min

Tala med Djur

 • Medelsnabb
 • Varaktighet 3 SR
 • Effekt: 1 djur
 • Räckvidd: 50 m

Besvärjelsen gör att magikern kan tala med djur, som försöker svara på besvärjarens frågor. På grund av djurens låga intelligens är den information magikern rar fram ofta otillförlitlig. Djuren försöker dock alltid besvara besvärjarens frågar (1 fråga per SR), men dessa måste vara mycket enkelt ställda och svaren lika enkla.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 3 SR
 • Öka räckvidden med 50 meter

Tala med Döda

 • Långsam
 • Varaktighet 5 SR
 • Effekt: Spec.
 • Räckvidd: beröring

Genom att lägga händerna runt den dödes huvud kan magikern få kontakt med dess ande. Det är dock helt upp till anden om denne vill tala med magikern eller inte. Magikern kan ställa en fråga per SR till den dödes ande. Liket vars ande magikern försöker nå får dock inte ha varit död i mer än ett år för att besvärjelsen ska fungera. För varje år utöver detta som liket varit dött erhåller magikern modifikationen +1 på nedanstående tabell.

Effektgrader

 • Förstärk kontakten med liket och få -1 på resultat slaget
 • Öka varaktighet med 3 SR
Tala med Döda
1T10 Resultat
1-6 Kan samtala med anden.
7-8 Anden beklagar sig för att inte vara den som magikern söker.
9 Anden är inte den som magikern vill men säger att hen är det. Magikern kan genomskåda anden genom att lyckas med ett GE slag för INTx5
10 Som ovan med GE slag INT x3
> 10 Anden försöker besätta liket. 1T10 1 till 3 så lyckas anden och besätter kroppen. Den nu vandöda varelsen går till anfall.

Telepati

 • Medelsnabb
 • Varaktighet 5 SR
 • Effekt: 1 varelse
 • Räckvidd: 100 m

Besvärjelsen gör att magikern kan samtala med en varelse som förstår magikerns språk, Detta sker via tankeöverföring.

Effektgrader

 • Affektera en extra varelse
 • Öka varaktighet med 1 minut
 • Öka räckvidden med 100 m

Tystnad

 • Medelsnabb
 • Varaktighet: 30 min
 • Effekt: Sfär med radien 2 m
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen skapar en sfär av energi vilken hindrar ljud att höras från den besvärjda platsen. Besvärjelsen läggs på en punkt som både kan vara ett föremål eller en person. Flyttas den besvärjda punkten flyttas även sfären som har radien 2 meter. Alla ljud som alstras inom sfären hävs då de möter den hindrande energin och sprids därför inte. Inuti sfären låter dock allt som det ska. Besvärjelsen fungerar därför ypperligt för den som vill smyga, eftersom inga ljud når ut utanför sfärens skyddande hölje.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 1 timme
 • Öka varaktighet med 30 min
 • Öka sfärens storlek med 1 m

Vindkast

 • Snabb
 • Varaktighet: -
 • Effekt: Kastar motståndaren 10 meter bakåt.
 • Räckvidd: 0 m

Magikern slungar alla varelser som är framför hen inom en 5 m3 kub 10 meter bakåt. För att varelserna ska bli slungade så måste magikern övervinna dem på moståndstabellen där de använder (STY+SMI)/2 och magikern värdet 10.

Ifall varelsen slungas in i ett stabilt objekt till exemple en vägg så tar de 1T6 skada.

Effektgrader

 • Minska motståndet med -5
 • Öka räckvidd med 5 meter.
 • Öka hur lång de slungas med 10 meter.

Vattenväg

 • Långsam
 • Varaktighet: 1 min
 • Effekt: 1 person
 • Räckvidd: beröring

Besvärjelsen gör det möjligt för den som förtrollats att andas under vatten. Varelsen kan förflytta sig med en tredjedel av sin normala förflyttningsförmåga då hen befinner sig i djupt vatten och inte längre kan gå som normalt.

Effektgrader

 • Öka varaktighet med 5 min
 • Affektera en person till
 • Öka förflyttningsförmågan med +2 m/SR

Återuppliva

 • Långsam
 • Varaktighet: -
 • Effekt: 1 person
 • Räckvidd: beröring

Du rör en död varelse som inte har varit död längre än 10 dagar, som inte dog av ålder eller som inte är vandöd. Ifall själen är fri och villig så har besvärjelsen 50% chans att binda själen till kroppen, ifall själen blir bunden så kommer varelsen tillbaka till livet med alla kroppspoäng. Magin återställer hela kroppen men tar inte bort några förtrollningar som ligger på kroppen. Att bli återuppväckt är extremt tröttsamt och varelsen får minus 50% på alla CL slag. Efter en hel vila så går den ner till 10% tills det är helt borta. Besvärjelsen är tröttsam för magikern att kasta och gör han oförmögen att kasta magi igen på 10 dagar, detta gäller även ifall själen inte blev bunden till kroppen.

Effektgrader

 • Öka chansen att binda själen med 10%
 • Öka tiden innan död med 10 dagar
 • Sänk Magikerns viloperiod med 3 dagar.
 • Sänk varelsens minus till CL med 10%

results matching ""

  No results matching ""